menu
person

 

Времетраене и цени за уроци

Индивидуални 60 минути

20 ЛВ чрез ePay.bg
12 € чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PayPal.com

към ПЛАЩАНИЯ

Индивидуални90 минути

30 ЛВ чрез ePay.bg
18 € чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PayPal.com

към ПЛАЩАНИЯ

Малки групи 90 минути

20 ЛВ чрез ePay.bg
12 € чрез PayPal.com

Плащания за урок или пакет от уроци могат да се извършат онлайн чрез EPAY.BG и PayPal.com

към ПЛАЩАНИЯ

Защо онлайн?
Изучаването на английски език през Интернет

Learn with us!

Традиционните практики на изучаване на език съществуват вече дълго време. Добрият резултат се базира на двустранните усилия на преподавател и учащ, добрият учител ще ви накара да се потопите в изучавания език, да мислите, да търсите, да опитвате новото което учите.

От ваша страна усилията трябва да бъдат естествени, така е когато ни харесва, така постигаме целите си. Обучението през Интернет на пръв поглед предполага дистанция между учител и учащ. Това е което налага недоверие за тези които не са опитвали. Така е на пръв поглед, но дистанцията е само физическа от гледна точка на разстояния.
Комуникацията е повече от пълноценна. Учителите онлайн са търсещи хора, излезли от това което преди няколко години беше традиционно, това предполага иновативен подход, търсения и прогрес …