За обучението онлайн

Изучаването на език онлайн предоставя изключителни възможности.

Естеството на заниманията налага използването на аудио и видео материали с цел максимално доближаване до реалния, говорим Английски, за това обучението през интернет естествено улеснява и обогатява учебния процес…

Основна цел при заниманията е учащите да се почувстват въвлечени.

Важно е да имаме реални приоритети, а именно – какво учим? … Учим се, на първо място да разбираме и да говорим…


Защо онлайн...?

Традиционните практики на изучаване на език съществуват вече дълго време. Добрият резултат се базира на двустранните усилия на преподавател и учащ, добрият учител ще ви накара да се потопите в изучавания език, да мислите, да търсите, да опитвате новото което учите.

От ваша страна усилията трябва да бъдат естествени, така е когато ни харесва, така постигаме целите си. Обучението през интернет на пръв поглед предполага дистанция между учител и учащ. Това е което налага недоверие за тези които не са опитвали. Така е на пръв поглед, но дистанцията е само физическа от гледна точка на разстояния.

Комуникацията е повече от пълноценна. Учителите онлайн са търсещи хора, излезли от това което преди няколко години беше традиционно, това предполага иновативен подход, търсения и прогрес ...

Това не са тези учители, които приемат, че един учебник от преди 15 години, например, е най-добър и педантично се придържат към него ...

Ще имате по-точна идея какво е: “to defriend someone ... “ или ‘to unlike s.th.’ … изрази, които идват с новите технолигии.

Изучаването на език през интернет се възползва от всички новости в технологиите, жива връзка, вербална комунакация в реално време. Достъпът до подходящи материали, илюстриращи разисквана тема е неограничен ... аудио и видео споделянето е естествена необходимост, която ни помага да се доближим максимално до изучаваното ...

Можем да градим възприемане на езика, което смея да кажа е нещо, което изостава при традиционните методи. Имам предвид, че хора учат с години, усвояват граматика, учат думи, но не разбират нищо или поне много малко от един филм (на изучавания език) по телевизията...

Реалната комуникация онлайн дава възможност за пълноценен и дори по освободен разговор, а език се учи с говорене.

1. to defriend - to remove someone from your Facebook, or other social networking site

2. to unlike - to take the "like" back. "Unlike" does not mean you dislike something…

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Учебните материали са подбрани да са в полза на преподаватели и изучаващи английски на средно и над средно ниво и представят:

Video

Видео материали подбрани в категории

BBC Learning English
More Videos (Slang & More)
Pronunciation
VOA Special English
Videos by teacher Koce

Още
Phrasal verbs

Фразеологични глаголи организирани по азбучен ред...

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Още
Problem points

Проблемни акценти на английската граматика...

Formal & Informal English
Not only... but also
Prefer and Would Rather

Още
More English

Learn a phrase... (Още Английски, фрази и идиоми)

What's up?
Wash your hands
Two-faced

Още

Занимания, Времетраене и Цени

Изберете урок или пакет от уроци

45 минути

Индивидуални занимания

20 лева чрез EPAY.BG

12 euro чрез PAYPAL.COM

60 минути

Индивидуални занимания

27 лева чрез EPAY.BG

16 euro чрез PAYPAL.COM

90 минути

Индивидуални занимания

40 лева чрез EPAY.BG

23 euro чрез PAYPAL.COM

КОНТАКТИ

Свържете се с мен:

К.ТАНЕВ

+359 88 4897 068

krassi.i.koce