Home » Articles » English Grammar » The way I teach grammar (Моят начин на преподаване)

Аспекти на граматичните времена - Progressive (Continuous)

Тук ще се спрем по-специално на Progressive (Continuous) Tenses (Продължителни времена), разгледани общо като смисъл и идея.

Продължителният аспект на граматичните времена (Progressive tenses) на първо място изразява конкретни действия в процес на протичане към момент или ситуация.

Be + Present participle – Образува се със спрежение на глагола “съм” (be) и сегашно причастие. Глаголът “съм” (be) е спомагателен – той приема отрицания и стои пред подлог при въпрос. Още, по отношение на времевия отрязък, момент или ситуация към които се отнася действието:

  • Сега – Now we are having a lesson.
  • Минало – At this time yesterday we were having a lesson again.
  • Бъдеще – At this time tomorrow we will be having a lesson again. / we are going to be having a lesson...

Обърнете внимание, в горните примери имаме протичане на конкретно действие, случващо се към конкретен момент - сега, в миналото и в бъдещето.

Важно: За да използваме един глагол по този начин, той трябва да носи идеята на действие в смисъла си. Напълно логично, глаголи, които ще носят смисъла състояние няма да бъдат използвани по този начин. Такива са например: want – искам, know – зная, like – харесвам, love – обичам, hate – мразя…, have – имам, притежавам (само в този контекст) и други. Тези глаголи стоят най-вече в прости времена: I have a new car. (“I am having a new car” is WRONG!!!)  

Продължителните времена винаги носят доза акцент. Те конкретизират за разлика от простите времена. Още, акцентите спрямо глаголното действие доста често са израз на емоция в изказа ни. Бих казал, че продължителните времена често ще са в контраст с простите времена.

  • Сега – I don’t work on Sundays, but I am working today. (по принцип не работя в неделя, това е обичайното. Контрастът тук, или необичайното е, че днес е неделя а съм на работа)
  • Минало – I didn’t work on Sundays, but I was working that day.
  • Бъдеще – I don’t work on Sundays, but I will be working next Sunday. / I am going to be working next Sunday.

Можем ли да използваме продължителни времена с наречия за честота (always, often, usually…)?

Да. Тогава продължителните времена ще носят акцент върху повтаряемостта, … по-често от обичайното. Още веднъж, това често ще е повлияно от емоция.

  • He is always talking like that. (Той винаги така говори… - Това, което казвам критикува, повлиян съм от негативна емоция.)

Сравнете и се запитайте при какви случай бихте употребили примерите по-долу:

  • You are very kind. Thank you!
  • You are being very kind! What do you want?
Category: The way I teach grammar (Моят начин на преподаване) | Added by: Teacher_Koce (2016-09-09)
Views: 1285 | Tags: ангкийски език, английска граматика, Teacher Koce
Total comments: 0
avatar